torek, 22. maj 2012 

At the end of the school year we'll present our project in local radio and newspaper

Svoj projekt bodo dijaki predstavili v loklnih časopisih in medijih.


Dijaki skupaj z mentorico Heleno Marolt mag. smo se odločili, da izdelamo v sklopu projekta I EARN turistični produkt, ki bi pripomogel k razvoju in razpoznavnosti našega kraja.
 
Students with our mentor decided for a project which would help in development and visibility of our city.
Dijaki PTI-Ekonomski tehnik iz Srednje šole Kočevje se predstavimo v projektu i EARN

ponedeljek, 21. maj 2012


We made a tourist project called »Treking od Kočevskih gozdov do Kolpe« trekking from Kočevje's forest to Kolpa river.

Oblikovali smo turistični produk Treking od Kočevskih gozdov do Kolpe.


Students produced research work till February 2012, videotape till 15 March 2012 and presentation on tourist fair in Ljubljana till April 2012.

Dijaki so do februarja  izdelali raziskovalno nalogo, v marcu posneli vedeospot in se v aprilu predstavili na turističnem sejmu v Ljubljani.